معنی و ترجمه کلمه acidophile به فارسی acidophile یعنی چه

acidophile


ترشى دوست ،اسيدگراى
شيمى : اسيد دوست

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها