معنی و ترجمه کلمه acidosis به فارسی acidosis یعنی چه

acidosis


(طب )فساد خون در اشخاص مبتلا به بيمارى قند( ديابت)
ورزش : اسيدوز

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها