معنی و ترجمه کلمه acidulated به فارسی acidulated یعنی چه

acidulated


ميخوش ،کج خلق ،کمى ترش ،ملس

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها