معنی و ترجمه کلمه acidulating agent به فارسی acidulating agent یعنی چه

acidulating agent


اسيدى کننده
شيمى : ماده اسيدى کننده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها