معنی و ترجمه کلمه acinaciform به فارسی acinaciform یعنی چه

acinaciform


(گ.ش ).شمشيرى شکل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها