معنی و ترجمه کلمه acinus به فارسی acinus یعنی چه

acinus


(گ.ش ).دانه ء ريز( در توت و تمشک و غيره)،انگورک ،دانه ،حبه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها