معنی و ترجمه کلمه acknowledgment به فارسی acknowledgment یعنی چه

acknowledgment


شماره اعلام وصول ،اعلام معرف اعتراف ،سپاسگزارى ،تشکر،اقرار،تصديق ،قبول ،خبر وصول(نامه)،شهادت نامه
علوم نظامى : تصديق

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها