معنی و ترجمه کلمه acnemia به فارسی acnemia یعنی چه

acnemia


(طب )ضعف ماهيچه ء ساق پا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها