معنی و ترجمه کلمه aconite به فارسی aconite یعنی چه

aconite


(گ.ش).اقونيطون ،تاج الملوک،ريشه ء تاج الملوک)acnitum napellus(

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها