معنی و ترجمه کلمه acopic به فارسی acopic یعنی چه

acopic


(طب )دافع خستگى و کوفتگى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها