معنی و ترجمه کلمه acotyledon به فارسی acotyledon یعنی چه

acotyledon


(گ.ش ).گياه بى لپه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها