معنی و ترجمه کلمه acoumetry به فارسی acoumetry یعنی چه

acoumetry


شنوايى سنجى ،اندازه گيرى قدرت حس شنوايى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها