معنی و ترجمه کلمه acoumetry به فارسی acoumetry یعنی چه

acoumetry


شنوايى سنجى ،اندازه گيرى قدرت حس شنوايى

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها