معنی و ترجمه کلمه acoustical trumpet به فارسی acoustical trumpet یعنی چه

acoustical trumpet


گوشى براى کرها،صدا افزا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها