معنی و ترجمه کلمه acquiescence به فارسی acquiescence یعنی چه

acquiescence


رضايت ،تن در دادن ،موافقت
روانشناسى : تصديق

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها