معنی و ترجمه کلمه acquiescence به فارسی acquiescence یعنی چه

acquiescence


رضايت ،تن در دادن ،موافقت
روانشناسى : تصديق


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها