معنی و ترجمه کلمه acquiescently به فارسی acquiescently یعنی چه

acquiescently


با رضايت ،از روى تسليم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها