معنی و ترجمه کلمه acquisitively به فارسی acquisitively یعنی چه

acquisitively


از راه اکتساب يا جويندگى ،بطور اکتسابى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها