معنی و ترجمه کلمه acre-foot or acre foot به فارسی acre-foot or acre foot یعنی چه

acre-foot or acre foot


يک جريب اب برابربا1232/6مترمکعب اب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها