معنی و ترجمه کلمه acrid به فارسی acrid یعنی چه

acrid


دبش ،گس ،سوزاننده ،(مج ).زننده ،تند خو

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها