معنی و ترجمه کلمه acrocinesia به فارسی acrocinesia یعنی چه

acrocinesia


روانشناسى : پرحرکتى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها