معنی و ترجمه کلمه acrocyanosis به فارسی acrocyanosis یعنی چه

acrocyanosis


روانشناسى : کبودى اندامهاى انتهايى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها