معنی و ترجمه کلمه acroesthesia به فارسی acroesthesia یعنی چه

acroesthesia


(طب )افزايش حساسيت اعضاى انتهايى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها