معنی و ترجمه کلمه acromastitis به فارسی acromastitis یعنی چه

acromastitis


(طب ).اماس نوک پستان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها