معنی و ترجمه کلمه acromegalia به فارسی acromegalia یعنی چه

acromegalia


روانشناسى : درشتى اندامهاى انتهايى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها