معنی و ترجمه کلمه acromion به فارسی acromion یعنی چه

acromion


(تش ).زائده ء اخرمى استخوان کتف ،قله الکتف

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها