معنی و ترجمه کلمه acropodium به فارسی acropodium یعنی چه

acropodium


(ج.ش ).سطح فوقانى پاى پرندگان ،پايه ء مجسمه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها