معنی و ترجمه کلمه acrostical به فارسی acrostical یعنی چه

acrostical


توشيحى ،موشح

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها