معنی و ترجمه کلمه acrylic lacquer به فارسی acrylic lacquer یعنی چه

acrylic lacquer


علوم هوايى : لاکهاى اکريليک که داراى حلالهاى بسيار فرار بوده و براى پرداخت سطح هواپيما بکارميرود

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها