معنی و ترجمه کلمه acrylonitrile copolymer به فارسی acrylonitrile copolymer یعنی چه

acrylonitrile copolymer


شيمى : همبسپار اکريلونيتريل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها