معنی و ترجمه کلمه active acoustic torpedo به فارسی active acoustic torpedo یعنی چه

active acoustic torpedo


علوم نظامى : اژدر صوتى عامل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها