معنی و ترجمه کلمه active balance به فارسی active balance یعنی چه

active balance


موازنه مثبت
بازرگانى : مانده مثبت ،مانده فعال

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها