معنی و ترجمه کلمه active cell به فارسی active cell یعنی چه

active cell


سلول فعال ،سل فعال
کامپيوتر : خانه کارى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها