معنی و ترجمه کلمه active list به فارسی active list یعنی چه

active list


فهرست افراد اماده به خدمت
علوم نظامى : فهرست سربازان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها