معنی و ترجمه کلمه active program به فارسی active program یعنی چه

active program


برنامه فعال
کامپيوتر : برنامه دائر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها