معنی و ترجمه کلمه active service به فارسی active service یعنی چه

active service


خدمت زير پرچم
علوم نظامى : خدمت کادر ثابت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها