معنی و ترجمه کلمه activity of soil به فارسی activity of soil یعنی چه

activity of soil


عمران : فعاليت خاک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها