معنی و ترجمه کلمه activity ratio به فارسی activity ratio یعنی چه

activity ratio


کامپيوتر : نسبت فعاليت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها