معنی و ترجمه کلمه activity time به فارسی activity time یعنی چه

activity time


زمان هر فعاليت
عمران : مدت زمانى که شروع و ختم هر فعاليت در يک شبکه اجرائى مشخص ميکند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها