معنی و ترجمه کلمه actual argument به فارسی actual argument یعنی چه

actual argument


نشانوند واقعى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها