معنی و ترجمه کلمه actual cost به فارسی actual cost یعنی چه

actual cost


هزينه واقعى( تمام شده)
بازرگانى : هزينه واقعى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها