معنی و ترجمه کلمه actual parameter به فارسی actual parameter یعنی چه

actual parameter


پارامتر واقعى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها