معنی و ترجمه کلمه actual velocity به فارسی actual velocity یعنی چه

actual velocity


عمران : سرعت واقعى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها