معنی و ترجمه کلمه actuated mine به فارسی actuated mine یعنی چه

actuated mine


علوم نظامى : مين مسلح شده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها