معنی و ترجمه کلمه actuator piston به فارسی actuator piston یعنی چه

actuator piston


علوم هوايى : قسمت متحرک يک عمل کننده يا محرک هيدروليکى يا نيوماتيکى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها