معنی و ترجمه کلمه actude conditions به فارسی actude conditions یعنی چه

actude conditions


شرايط حاد
زيست شناسى : شرايط شديد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها