معنی و ترجمه کلمه acute dose به فارسی acute dose یعنی چه

acute dose


علوم نظامى : دز دريافتى حاد و غير قابل علاج

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها