معنی و ترجمه کلمه acute-angled به فارسی acute-angled یعنی چه

acute-angled


علوم مهندسى : زاويه حاده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها