معنی و ترجمه کلمه acute به فارسی acute یعنی چه

acute


تيزرو،نوک تيز،(طب )حاد،بحرانى ،زيرک ،تيزنظر،شديد( مو ).تيز،زير،(سلسله ء اعصاب )حساس ،(هن ).حاد،تيز،زاويه ء حاد،زاويه تند
علوم مهندسى : حاده
روانشناسى : تيز
علوم نظامى : حاد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها