معنی و ترجمه کلمه acyclic به فارسی acyclic یعنی چه

acyclic


غير مدور،غير قابل چرخش ،مارپيچى ،ناچرخه اى
شيمى : ناحلقه اى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها