معنی و ترجمه کلمه acylium ion به فارسی acylium ion یعنی چه

acylium ion


شيمى : يون اسيليوم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها