معنی و ترجمه کلمه ad valorem به فارسی ad valorem یعنی چه

ad valorem


به نسبت ارزش کالا
بازرگانى : براساس ارزش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها